Satsingsområder

Fra og med høsten 2017 har vi på Avaldsnes hatt lesing som et av våre satsingsområder. Hver dag starter alle elvene med «lesekvarten». I lesekvarten leser eleven selv eller blir lest for av lærer. Vi har merket en stor økning i utlån på biblioteket, og elevene  etterspør bøker de savner. Vi har derfor gått til innkjøp nye bøker til biblioteket, og vi fornyer oss jevnlig. I tillegg til økt innkjøp av bøker  ,har vi oppgradert biblioteket  med nye hyller.Biblioteket har mange gode arbeidsplasser ,og det er på mange måter hjertet i skolen vår.

Gjennom å satse på bøker og lesing håper vi å skape økt leseglede. Ved å øke lesegleden vil flere elever lese mer, og vi håper å se en økning, ikke bare på lesehastighet, men også på leseforståelse.

I tillegg til lesekvarten har også alle lærene mulighet til å benytte seg av metoden «repetert lesing» via det nettbaserte programmet Relemo. Hver elev kan gjennom Relemo lese på sitt nivå og trene på tekster tilpasset dem. Her er det den tekniske siden av lesing som står i fokus, og forskning viser at denne typen trening er med på å øke elevenes lesekompetanse.

Hva er fagfornyelsen?

Utdanningsdirektoratet sier det slik:

I 2020 får skolene  nye læreplaner.Det gjelder alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.

Beholder dagens fag,men innholdet skal fornyes.

Samtidig jobber vi med nye læreplaner på yrkesfag,etter ny tilbudsstruktur.

Hovedprinsippene i Kunnskapsløftet blir videreført.

Fortsatt kompetansemål, men fornyet kompetansebegrep.

Samme grunnleggende ferdigheter,men de skal videreutvikles.

Prinsipper  om tilpasset opplæring og elevmedvirkning er fortsatt viktige.

Arbeidsmåter og organisering av opplæringen bestemmes fortsatt lokalt.

Hvorfor fornyer vi fagene?

Det elevene lærer skal være relevant.

Elevene  skal få mer tid til dybdelæring.

Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og innholdet i læreplanverket  skal henge godt sammen.

Framdrift

Avaldsnes skole:

Nye læreplaner innføres fra høsten 2020.