Satsingsområder

Vi har skoleåret 2021-22 fokus på to hovedområder:

FAGFORNYELSEN

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ.

Informasjon om satsingsområdene  til foresatte blir gitt på:

  • Foreldremøte i august.
  • FAU møte i august.
  • Samarbeidsutvalg/SMU i september .
  • På FAU møter utover skoleåret, samt SU/SMU møter.
  • Plan for: Et trygt og godt skolemiljø ligger på hjemmesiden vår under informasjon. Alle foresatte får spesifikk informasjon om §9A-4: Aktivitetsplikten på foreldremøte i august.
  • På ukeplanene til hver klasse ligger aktuell informasjon om FAGFORNYELSEN .Dette kan feks. gjelde valg av tverrfaglige emner for skoleåret 2021-22,beskrivelser av undervisningsopplegg m.m.