SFO

SFO har åpent hver dag fra kl- 07:00-16:30 fra og med 15.08 til og med 14.07 hvert år. SFO avvikler sommerferie i tidsrommet 15.07-14.08 hvert år og er da stengt. I tillegg er SFO stengt på nyttårsaften og har åpnet til kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. I tillegg til dette kan SFO ha stengt inntil 5 planleggingsdager i året. Disse finner du på Skoleruta

Ønsker du plass på SFO søker du det via Visma Flyt skole. Det er også her du søker om endring av opphold og sier opp plassen.

Trykk på linken under for mer informasjon

Anita Gaard  er koordinerende miljøarbeider på SFO.

For å komme i kontakt med henne og alle de andre ansatte på SFO kan du sende Visma flyt skole melding til Anita og de andre ansatte på SFO.
Vi leser meldinger hver morgen og ved åpning av SFO  etter skoletid. Vi svarer så fort vi kan!

SFO kan også nås på tlf: 99257354